آموزش مدیریت نشریه - برای داوران

شنبه 9 آذر 1398

سامانه مدیریت نشریه دانا سافت یک نرم افزار تحت است که برای مدیریت نشریات علمی طراحی شده است.

فهرست

  1. معرفی
  2. ثبت نام در سامانه
  3. داشبورد داوران
  4. روند داوری

1. معرفی

با استفاده از این سامانه شما می‌توانید مقالات را به صورت الکترونیک داوری کنید.

2. ثبت نام در سامانه

امکان ایجاد چهار نوع حساب کاربری با سطوح دسترسی متفاوت وجود دارد

داور / Reviewer

نقش داور داوری مقاله هایی که سردبیر برای او ارسال کرده

3. داشبورد داوران

داشبورد داوران شامل یک تعداد پوشه است .

مدیریت دبیرخانه ژورنال

پوشه ها به صورت زیر گروه بندی شده اند

4. روند داوری

مقالات دریافت شده

این پوشه شامل مقاله هایی است که شما دعوت به داوری آن‌ها شده اید.

هنگامی که دعوت به داوری یک مقاله می‌شوید، باید مشخص کنید که آیا داوری را می‌پذیرید یا نه

روی مقالات دریافت شده کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

صفحه لیست مقالاتی که دعوت به داوری آن‌ها نمایش داده می‌شود

مدیریت دبیرخانه ژورنال

برای پذیرش دعوت، روی "پذیرش داوری" کلیک کنید. و برای رد دعوت روی "رد داوری" کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در صورت پذیرفتن داوری، مقاله به پوشه "مقالات در انتظار داوری" منتقل می شود

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در صورت رد داوری، سامانه از شما دلیل نپذیرفتن داوری را می‌پرسد. با تایید فرم، سیستم خبر و علت رد داوری را به سردبیر منتقل می‌کند. و پروسه رد دعوت داوری به انتها می‌رسد.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

صفحه جزییات مقاله

برای مشاهده جزییات مقاله، روی "جزییات" کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

با کلیک روی "جزییات"، صفحه زیر باز می‌شود.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

صفحه توصیه داوری

در این صفحه از داور توصیه و نظر پرسیده می‌شود. همچنین داور باید فرم داوری مربوط به نشریه را تکمیل کند. پس از تایید. فم، مقاله به پوشه مقالات داوری شده منتقل می‌شود.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

برای تکمیل فرم داوری روی "فرم داوری" کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

فرم داوری تکمیل و سپس ارسال کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در قسمت توصیه، گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

مدیریت دبیرخانه ژورنال

با تایید صفحه توصیه داوری شما به سردبیر منتفل می‌شود. و مقاله به پوشه مقالات داوری شده منتقل می‌شود..

مدیریت دبیرخانه ژورنال

Copyright © 2018-2019 iSafar Software