راهنمای ارسال مقاله - برای نویسنده

شنبه 9 آذر 1398

سامانه مدیریت نشریه دانا سافت یک نرم افزار تحت است که برای مدیریت نشریات علمی طراحی شده است.

فهرست

  1. ثبت نام و ورود به سامانه
  2. داشبورد نویسنده
  3. ارسال مقاله
  4. پیگیری وضعیت مقاله

ثبت نام در سامانه

امکان ایجاد چهار نوع حساب کاربری با سطوح دسترسی متفاوت وجود دارد

نویسنده /Author

نویسنده اعمال زیر دسترسی دارد

داشبورد نویسنده

پس از ورود به سامانه، داشبورد نویسندگان نمایش داده می‌شود. .

این صفحه شامل پوشه های گروهبندی شده است. با توجه به روند داوری، مقاله های ارسالی شما بین این پوشه ها انتقال میابند. .

مدیریت دبیرخانه ژورنال

پوشه ها به صورت زیر گروه بندی شده اند

روند ارسال مقالات

روی پوشه مقاله های جدید کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

فرم ارسال مقاله و فایل مقاله را ارسال کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

اطلاعا مقاله را تایید کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

بعد از تایید، مقاله شما در پوشه مقالات ارسال شده جدید قرار می‌گیرد. مقالات این پوشه قابل ویرایش و حذف هستند

مدیریت دبیرخانه ژورنال

بعد از بررسی سردبیر و ارسال برای داوری، مقاله به پوشه مقالات تحت داوری منتقل می‌شود. مقاله های این پوشه غیر قابل ویرایش و حذف هستند

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در صورت نیاز به بازنگری مقاله به پوشه بازنگری منتقل می‌شود. نویسنده باید مقالات این پوشه رسیدگی کند

مدیریت دبیرخانه ژورنال

روی پوشه بازنگری کلیک کنید، و فایل بازنگری را آپلود کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

بعد از اتمام داوری و تصمیم نهایی، مقاله به پوشه مقالات با نتیجه منتقل می‌شود. در صورت پذیرش مقاله، نویسنده باید فایل قابل ویرایش مقاله را برای دبیرخانه ارسال کند.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

مدیریت دبیرخانه ژورنال

Copyright © 2018-2019 iSafar Software