آموزش مدیریت نشریه علمی / همایش

شنبه 9 آذر 1398

سامانه مدیریت نشریه کارال سافت یک نرم افزار تحت است که برای مدیریت نشریات علمی طراحی شده است.

فهرست

  1. معرفی
  2. ثبت نام در سامانه
  3. داشبورد سردبیر
  4. گروه بندی و انتقال مقالات
  5. اعمال اجرایی

1. معرفی

با استفاده از این سامانه شما می‌توانید مقالات را به صورت الکترونیک داوری کنید.

امکانات

2. ثبت نام در سامانه

امکان ایجاد چهار نوع حساب کاربری با سطوح دسترسی متفاوت وجود دارد

نویسنده /Author

نویسنده اعمال زیر دسترسی دارد

داور / Reviewer

نقش داور داوری مقاله هایی که سردبیر برای او ارسال کرده

سردبیر / Editor

سردبیر اعمال زیر دسترسی دارد

ناشر / Publisher

نقش ناشر اختصاص تاریخ و شماره جلد نشریه برای چاپ مقالات پذیرفته شده است

مدیر / Admin

مدیر اعمال زیر دسترسی دارد

3. داشبورد سردبیر

داشبورد سردبیر شامل یک تعداد پوشه است .

مدیریت دبیرخانه ژورنال

پوشه ها به صورت زیر گروه بندی شده اند

4. روند انتقال مقالات در پوشه ها

روی پوشه مقاله های جدید کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

روی جزییات یکی از مقاله کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در صفحه باز شده فرم تصمیم سردبیر را پر کنید. پس از تایید مقاله برای داوران ارسال خواهد شد.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

بعد از تایید، مقاله به پوشه "مقاله های تحت داروی" انتقال میابد.

بعد از اتمام داوری مقاله به "مقالات داوری شده انتقال میابد

روی پوشه مقالات داوری شده کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

لیست مقالات داوری شده باز می شود

مدیریت دبیرخانه ژورنال

نتایج داوری با علایم زیر قابل مشاهده است

روی جزییات کلیک کنید. فرم تصمیم سردبیر در پایان صفحه جزییات قرار دارد. این فرم شامل سه فیلد است. فیلد اول تصمیم نهایی سردبیر، فیلد دوم نظر سردبیر، فیلد سوم نامه به نویسنده. فیلد نظر سردبیر برای داوران ارسال می‌شود. فیلد نامه به نویسنده به نویسنده ارسال خواهد شد.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

برای سرعت بخشیدن، کاربر می‌تواند از نامه‌های از قبل آماده شده استفاده کند. روی نامه‌های آماده کلیک کنید و سپس نامه مورد نظر را انتخاب کنید. با انتخاب نامه به صورت خودکار نامه در فیلد مربوطه نوشته می‌شود. در صورت نیاز، می‌توانید تغییرات لازم را در نامه اعمال کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

با پر کردن فرم تصمیم نهایی، این مقالات به گروه "مقالات با نتیجه" منتقل می شوند. و کار بررسی آن ها به اتمام می رسد

مدیریت دبیرخانه ژورنال

5. اعمال اجرایی

بسته به نظر نشریه به هر سردبیر اختیاراتی داده شده است. این اختیارات شامل:

مدیریت دبیرخانه ژورنال

نامه‌های آماده

.نامه‌های آماده به روند داوری سرعت می‌بخشند. همان‌طور که در قسمت قبل دیدیم، سردبیر به جای تایپ نامه می‌تواند نامه آماده شده را انتخاب و سپس با اعمال تغییرات جزیی آن را ارسال کند.‌

در این قسمت، نامه‌های آماده شده لیست شده اند. کاربر می‌تواند نامه ها را ویرایش کند. و همچنین نامه جدید تنظیم کنید کند.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

برای تنظیم "نامه آماده" جدید روی افزودن کلیک کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

فرم زیر باز می‌شود فرم را پر کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در قسمت عنوان، یک عنوان دلخواه برای نامه انتخاب کنید. عنوان مناسب برای پیدا کردن نامه از بین نامه های آماده دیگر به شما کمک خواهد کرد.

راهنما:

عبارت‌های زیر در نامه جایگزین می‌شوند

ویرایش فرم داوری

هر نشریه برای داوری مقالات می‌تواند یک داوری تنظیم کند.

برای افزودن سوال، روی افزودن کلیک کنید.

مدیریت دبیرخانه ژورنال

فرم سوال را تعریف کنید

مدیریت دبیرخانه ژورنال

برای مثال سوال‌های زیر را تعریف کردیم

مدیریت دبیرخانه ژورنال

در نتیجه، فرم داوری به شکل زیر ساخته شد

مدیریت دبیرخانه ژورنال

Copyright © 2018-2019 iSafar Software